Đua tôp server EXP15 munonrs.info

Ngày đăng: 07/09/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


Hoạt động đua tôp diễn ra như sau:

I: Tôp level. ( bảng xếp hạng chủng tộc tính theo level)

Thời gian : 11h40 ngày 8/9 đến 23h00 ngày 14/92019. < cho phép đổi giới tính>

Tôp level theo chủng tộc nhân vật phải đat level ít nhất là 500lv. dưới 500lv ko tính tôp.

Tôp 1 mỗi chủng tộc nhận 1 wing 2 +9 mnl theo class.

II: Tôp tu chân.( xem BXH tôp khác)

Thời gian : 11h40 ngày 8/9 đến 23h00 ngày 13/9/2019

Phần thưởng : dành cho nhân vật đạt tu chân cấp 3 trở lên dưới cấp 3 ko tính tôp.

Tôp 1 : wing 2 + 11 mnl + 1 dây chuyền lửa 2 option + 2 nhẫn lữa 2 option 

Tôp 2 : Wing 2 +10 mnl + 1 dây chuyền lửa 2 option + 2 nhẫn lửa 2 option

Tôp 3 : wing 2 +10 mnl + 1 dây chuyền lửa 2 option.

III: Tôp nhiệm vụ. (xem bảng xếp hạng tôp khác)

Thời gian : 11h40 ngày 8/9 đến 23h00 ngày 13/9/2019

Phần thưởng : dành cho nhân vật có số lần nhiệm vụ trên 8. dưới 8 ko tính tôp.

Phần thưởng :

Tôp 1 : 300k VipMonney + 100k Gcoin

Tôp 2: 200K VipMoney + 50K gcoin

Tôp 3 : 100K VipMoney