Đua Tôp Server Tân Thủ Mu non reset ver2

Ngày đăng: 13/10/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


Tôp Chủng tộc tính theo level.

từ ngày 13/10 đến 22h00 ngày 18/10/2019

Yêu cầu các tộp phải đạt trên 500lv. cho phép đổi giới tính.

Phần thưởng : dành cho tôp 1 mỗi chủng tộc. : 5k Pcpoint và 1 wing 2 mnl +9

Tôp nhiệm vụ :

Thời gian : từ 13/10 đến 22h00 ngày 20/10/2019.

Yêu cầu nhỏ nhất : làm đến nhiệm vụ 15.

phần thưởng :

Tôp 1: 300k vip monney và 3k pcpoint

Tôp 2: 200k vip monney và 2k pcpoint

Tôp 3: 100k vip monney và 1k pcpoint

Tôp quân hàm.

thời gian : từ 13/10 đến 20h00 ngày 25/10/2019

yêu cầu quân hàm thấp nhất để nhận thưởng là 3.

tôp 1 : 1 wing 2 mnl +15 + 3k pcpoint

tôp 2 : 1 wing 2 mnl +13 + 3k pcpoint

tôp 3 : 1 wing 2 mnl + 11 +3k pcpoint