Hệ thống Vip tăng exp – HP trong game

Ngày đăng: 24/08/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Hệ thống vip có 3 mốc 

Vip Đồng : mất 5k wcoin sử dụng dc 24h online-( thời gian offline ko tính)

Exp + 1 tức là exp gốc = 10 khi sử dụng vip đồng exp sẽ là 11

HP tăng thêm 10% 

Max exp khi sử dụng bùa thiên sứ và gấu : exp 26

Vip bạc : Mất 10k wcoin sử dụng 24h online ( thời gian offline ko tính )

Exp + 5 tức exp gốc = 10 khi sử dụng Vip bạc Exp sẽ là 15

Hp tăng thêm 20%

Max Exp khi sử dụng bùa thiên sứ và gấu trúc exp 30

Vip Kim Cương : mất 30k wcoin sử dụng được 24h online  (thời gian offline ko tính)

Exp + 10 tức là exp gốc = 10 khi sử dụng Vip kim cương Exp sẽ là 20

Hp tăng thêm 50%

max exp khi sử dùng bùa thiên sứ và gấu exp 35


Chú ý : khi sử dụng Vip phải mất 24h tức là khi Vip hết thời gian mới mua Vip khác dc.

các bạn nên cân nhắc trước khi mua vip