Hướng dẫn nhận thưởng wing 2.5 mu non reset việt nam

Ngày đăng: 14/09/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Để có được wing 2.5 full trong game.( duy nhất)

Làm nhiệm vụ thương nhân thẻ bài ở lorenmaket đến nhiệm vụ thứ 25 sẽ nhận được 1 chìa khóa.

Sau khi có được chìa khóa trong game nhấn phím F10 => click Thưởng nhận quà 1.

*****Cần để trống thùng đồ cá nhân ******

Lưu ý : sau khi nhận cần đổi nhân vật để hệ thống cập nhập mới mang dc nhé 

xem chi tiết video :