MuNonrs.info Open server mới Exp15

Ngày đăng: 05/09/2019 | Chuyên mục: Tin Tức


thời gian open : 11h40 ngày 8/9/2019 ( MU ko test)

.Cập nhập hệ thống Exp cực hót – nhanh lúc đầu càng chậm về sau.

.Cập nhập hệ thống cày VipMoney và shop Vipmoney tối ưu hóa hỗ trợ game thủ.

xem HD : http://munonrs.info/he-thong-kiem-vipmoney-ingame-chi-co-tai-munonrs-club/

.Cập nhập hệ thống nhiệm vụ “thương nhân thẻ bài” cực vui chuẩn Mu non reset ko cần cày level.

xem hd tại đây : http://munonrs.info/cap-nhap-he-thong-nhiem-vu-hang-ngay-va-sach-trieu-hoi-boss/

……

thông tin chi tiết : http://munonrs.info

fage : https://www.facebook.com/munonreset2017/

Groups: https://www.facebook.com/groups/munoreset2017/